75 års jubilæum i Mariagerfjord Kunstforening

Foto: Mariagerfjord Kunstforening. Fotograf: Niels Reiter
Profilbillede
Linnea Werge

Ved en sammenkomst tirsdag aften markerede Mariagerfjord Kunstforening sit 75 års jubilæum. Den halvrunde dag ligger egentlig tilbage i januar, men først her i sensommeren har det været muligt at festliggøre jubilæet.

Godt 60 af foreningens 150 medlemmer var mødt op til generalforsamling og den efterfølgende markering. På generalforsamlingen kunne Kunstforeningens formand Birgitte Nissen konstatere, at foreningens udstillinger i Kunstetagerne Hobro trods periodevise corona-nedlukninger samlede omkring 7.900 gæster i løbet af 2020.

Udstillingerne omfattede så forskellige emner som indisk samtidskunst og tekstilkunst, ligesom en stor udstilling i anledning af Hobro Kunstsamlings 45 års eksistens trak mange besøgende.

Kunstforeningens mange aktiviteter kan kun gennemføres takket være hjælp fra frivillige og Mariagerfjord Kommunes VAKS-hold.

Birgitte Nissen sluttede sin beretning med at takke både dem, der gør udstillingerne praktisk mulige og de fonde, som støtter foreningens aktiviteter økonomisk.

Under eventuelt blev Kunstforeningens mangeårige formand Søren C. Olesen udnævnt til æresmedlem.

Han blev dermed medlem af en ganske lille, eksklusiv gruppe, idet der kun er udnævnt æresmedlemmer to gange tidligere, nemlig Hobro Kunstsamlings stifter og formand gennem mange år, Svend Nielsen, og tidligere kunsthandler Søren Hugo Andersen, som er et af foreningens ældste medlemmer.

Søren C. Olesen trådte på generalforsamlingen ud af bestyrelsen efter årtiers flittigt virke, deraf 23 år som formand.

Fotograf: Niels Reiter

Efter generalforsamlingen samledes deltagerne til festtaler og spisning i Kunstetagerne. Tidl.borgmester Jørgen Pontoppidan holdt den første festtale.

Jørgen Pontoppidan overrakte i 2004 nøglerne til Kunstetagerne til bestyrelserne for Mariagerfjord Kunstforening og Hobro Kunstsamling og muliggjorde dermed den udstillings- og indsamlingsaktivitet, som har været med til at sætte Hobro på det kunstneriske Danmarkskort.

I sin tale kom Jørgen Pontoppidan ind på kulturen som fundament for vores samfund, og han slog til lyd for en styrkelse af kulturen både i bred forstand og på billedkunstens mere snævre område. Han afsluttede sin tale med at citere billedkunstneren Jørgen Michaelsen, som voksede op i Hobro, for en række eksempler på, hvem der ikke drager nytte af kunsten.

Listen er alenlang, og da det er Mariagerfjord Kunstforenings formål at udbrede kendskabet og oplevelsen af kunst så bredt som muligt, fik Jørgen Pontoppidan indirekte opfordret kunstforeningen til at fortsætte sit virke.

Det nyslåede æresmedlem Søren C. Olesen beskrev i sin tale træk fra Mariagerfjord Kunstforenings virke.

Fra den spæde begyndelse i 1946, hvor kunsten skulle bringe gode oplevelser ind i en hård tid, til i dag, hvor Kunstforeningen stadig lever op til sit formål og skaber udstillinger, der opnår anerkendelse og støtte fra både lokal og landsdækkende side. 

Opbakningen til Mariagerfjord Kunstforenings aktiviteter er stor fra medlemmernes side, og under den efterfølgende spisning opstod idéer til nye aktiviteter.

Den gamle forening har med andre ord hverken tænkt sig at gå på pension eller hvile på laurbærrene.

Kilde: Mariagerfjord Kunstforening
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.