Kriminalforsorgen i Vestdanmark søger en klientsagsmedarbejder

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en klientsagsmedarbejder fra den 1. august 2023.

Du vil blive en del af et team på otte medarbejdere, der varetager opgaver vedrørende klienternes anmeldelse til afsoning, valg af afsoningsinstitution, overførsler mellem institutionerne, udsættelse med afsoningen og henvendelser fra advokater vedrørende disse spørgsmål m.v. Arbejdet er meget selvstændigt og indebærer kontakt med klienterne og institutionerne i området, men også med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. politi og domstole.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med juristerne i enheden og med kollegerne i den tilsvarende enhed i Kriminalforsorgen i Østdanmark. Der er i enheden ansat 19 jurister og 8 klientsagsmedarbejdere.

Dine opgaver:

 • Konkret sagsbehandling i forbindelse med indkaldelse af dømte til afsoning, udsættelse af afsoning, afsoning i fodlænke, overførsel af klienter imellem Kriminalforsorgens institutioner, overførsel af klienter til hjemlande samt efterlysning af udeblevne m.v.
 • Sikring af optimal udnyttelse af pladserne i vore institutioner.
 • Telefonbetjening.
Vi forventer, at du:

 • Er kontoruddannet eller lignende.
 • Har erfaring med sagsbehandling fra ovenstående eller lignende sagsområder.
 • Er rummelig, lyttende, serviceminded og fleksibel.
 • Har overblik - også når det går stærkt, og når der sker mange ting omkring dig.
 • Er robust og kan håndtere konfliktfyldte situationer på professionel og konstruktiv vis.
 • Arbejder systematisk.
 • Har gode formuleringsevner både på skrift og i tale.
 • Er god til at samarbejde, byde ind og gribe de bolde, du ser.
Vi tilbyder:
At blive en del af en alsidig enhed med stor kontakt til områdets institutioner. Du kommer til at arbejde i et uformelt arbejdsklima med engagerede kolleger, som alle arbejder for kriminalforsorgens primære fokus ”et sammenhængende klientforløb”. Vi er meget forskellige, men vi er fælles om opgaverne og sætter samarbejdet højt.

Løn og ansættelsesvilkår er henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale for kontorfunktionærer, Laboranter og it-medarbejdere (HK) eller anden forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Bemærk særligt om tjenestestedet: Dette er indtil videre Områdekontoret i Hobro, Adelgade 75, 9500 Hobro, men vi er i kriminalforsorgen i proces med en omlægning af områdestrukturen, der indebærer en sammenlægning af kriminalforsorgsområderne. Det betyder, at Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland og Kriminalforsorgen Syddanmark lægges sammen til ét område, der dækker hele Jylland og Fyn. Der er i øjeblikket områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding og et midlertidigt kontor i Aarhus. Det forventes, at de tre kontorer samles på en permanent lokation i Aarhusområdet i løbet af 2024.

Stillingen er på 37 timer, og er til tiltrædelse fra den 1. august 2023.

Hvem er vi?
Kriminalforsorgsområdet er ét af to geografiske kriminalforsorgsområder på landsplan og har cirka 2200 ansatte. Vi dækker et områdekontor, fængsler, arresthuse, afdelinger i frihed, herunder fodlænkeafdelinger, udslusningsfængsler og et udrejsecenter.

Områdekontoret varetager opgaver i tæt kontakt med institutionerne indenfor bl.a. HR-udvikling og personaleadministration, økonomistyring, daglig kapacitets- og belægsstyring, klientsagsbehandling, resocialisering og sikkerhed.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest 21. juni 2023.

Vi forventer at holde samtaler i uge 25.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef for Klientsagsbehandling, Susanne Norman Andersen på tlf. 7255 5550.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Områdekontor Hobro, Adelgade 75, 9500 Hobro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169856&DepartmentId=8537&MediaId=2733&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848817

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet