Mariagerfjord kan forvente at blive oversvømmet 140 gange hvert år

Profilbillede

DMI har netop offentliggjort nye tal, der viser varslingsniveauet for højvande. Mariagerfjord kan forvente, at det vil blive overskrevet 140 gange om året.

Det vil betyde at selvom vand i kælderen og oversvømmede cykelstier ikke er ukendt vil det blive et endnu mere velkendt fænomen i kommunen.

Voldsomt vejr vil blive almindelig

På nuværende tidspunkt er det almindeligt, at der er højvande 0-2 gange om året. Ifølge de nye prognoser vil det være almindeligt med 140 gange om året i Mariagerfjord Kommune ved århundrede skifte.

Det vil ikke kun være i Nordjylland, at borgerne skal forberede sig på oversvømmelser. Flere steder i Danmark kan man forvente ved århundredeskiftet forvente oversvømmelser mere end 100 gange om året, hvis der ikke sker en ændring. 

Klimaatlas skal være med til at sikre en bedre klimatilpasning

Det nye klimaatlas er blevet til igennem med et samarbejde mellem landet kommuner og en lang række aktører, som er aktive i forbindelsen med klimatilpasning i Danmark. Klimaatlaset er med til at give kommunerne mulighed for at planlægge klimatilpasningen på baggrund af et troværdig ensartet datagrundlag.

Klimaatlaset kan forudsige vejret frem til midten og slutningen af dette århundrede, hvilke gør det muligt at planlægge mere effektive klimaløsninger.

Kilde: Redaktionen