Videozoner indført i Hjørring og Hobro

Profilbillede
dato

I samråd med lokale beboere, aktører og kommuner har Nordjyllands Politi nu indført videozoner i Hjørring og Hobro bymidte. Zonerne er markeret med skiltning. Kameraerne skal som i andre byer bidrage til tryghed og styrke politiets efterforskning.

Otte overvågningskameraer i Hjørring og seks ditto i Hobro fungerer nu som ekstra øjne for politiets vagtcentral og efterforskere i tilfælde af, at der anmeldes kriminalitet i disse zoner.

”Vi ved fra videozoner i Aalborg og Frederikshavn, at de her optagelser kan være et virkelig effektivt og vigtigt værktøj for vores efterforskere. Derfor er vi glade for, at vi nu også har ’ekstra øjne’ i Hjørring og Hobro. Erfaringsmæssigt ved vi, hvor straffelovsovertrædelserne oftest sker, så kameraerne er naturligvis placeret derefter,” forklarer politiinspektør Ole Kristensen, Nordjyllands Politi.

I Hjørring ’kigger’ kameraerne hovedsageligt på Strømgade, Springvandspladsen og Jernbanegade, mens der i Hobro er fokus på Adelgade og Østergade (se kort).

 

Optagelser lagres og ses ikke i det daglige

Det er ingen hemmelighed, hvor der filmes, og kameraerne er sat op i samråd med berørte borgere, lokale aktører og kommunerne. Man skal heller ikke tro, at politiets medarbejdere sidder og kigger nysgerrigt med på optagelserne.

”Videozonerne er tydeligt skiltet ved alle adgangsveje til de filmede områder, så alle er med på, hvor der filmes. Men ingen ser optagelserne i det daglige. De lagres blot automatisk, og så kan vi få adgang til at se relevante optagelser, hvis vi skal opklare en konkret forbrydelse, som er sket i det filmede område. Så videozonerne kommer helt klart ofre i eksempelvis voldssager til gode,” understreger Ole Kristensen.

 

Kameraer er led i landsdækkende indsats

Der blev på finansloven for 2018 afsat en bevilling til politiet til øget videoovervågning af frit tilgængelige steder i landet, hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats. Der blev samlet afsat midler til indkøb af ca. 100 kameraer til opsætning i politikredsene. De nye videozoner i Hjørring og Hobro er en del af denne bevilling.

 

Fakta og links

  • I Nordjyllands politikreds er der nu videozoner i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Hobro. Der er ikke aktuelt planer om flere videozoner i kredsen.
  • Virksomheder, myndigheder, foreninger m.fl. har pligt til at registrere deres egne overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, POLCAM, senest 14 dage efter opsætning. Man kan let registrere kameraer og læse mere om emnet på https://politi.dk/kamera
  • Registreringen i POLCAM er frivillig for private borgere, men klart anbefalet fra politiets side. Kameraovervågning kan nemlig være afgørende, når politiets efterforskere hurtigt skal opklare kriminalitet. Ethvert kamera kan være værdifuldt for en efterforskning.

 

Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Nordjyllands Politi.
Kilde: Nordjyllands Politi