Juridisk fuldmægtig / specialkonsulent til Tinglysningsretten, Hobro – er det dig?

Profilbillede

Som jurist ved Tinglysningsretten – hvad enten du er nyuddannet eller har nogle års erfaring – får du en unik mulighed for at udbygge dine teoretiske kvalifikationer, særligt indenfor formueretten. Du kommer også til – sammen med rettens jurister og øvrige personale – at tage ansvar og træffe beslutninger af stor betydning for borgerne og det omkringliggende samfund.

Tinglysningsretten er en landsdækkende ret, der siden 2009 ved hjælp af et avanceret it-system har håndteret al tinglysning i Danmark digitalt. Vi beskæftiger ca. 90 medarbejdere og har til huse i nyere lokaler med gode parkeringsforhold tæt ved offentlig befordring.

Som jurist ved Tinglysningsretten får du:
Hos os får du et afvekslende og lærerigt job, der giver dig et godt fundament for en fortsat juridisk karriere, enten ved domstolene eller en anden juridisk arbejdsplads.

Du bliver en del af juristgruppen, der p.t. består af 6 jurister inklusive præsidenten og en dommer.

I juristgruppen træffer vi afgørelser og vejleder det øvrige personale vedrørende tinglysning af rettigheder over fast ejendom, biler, andelsboliger, tinglysning af ægtepagter og fremtidsfuldmagter mv. Arbejdet består grundlæggende i at vurdere om de juridiske betingelser for tinglysning er opfyldt samt at bistå med tinglysning af de dokumenter, der ikke kan tinglyses automatisk.

Herudover bidrager vi til fastlæggelse af Tinglysningsrettens generelle praksis, herunder opfølgning ift. ændret lovgivning, udarbejdelse af juridiske notater mv., formidling af viden om tinglysningsekspeditioner og formueret både internt til personalet, men også til Tinglysningsrettens eksterne brugere. Formidlingen foregår såvel mundtligt som skriftligt, digitalt og tillige ved afholdelse af fysiske workshops og samarbejdsmøder.

Vi vurderer og behandler kæremål, når tinglysning eller afvisning af dokumenter kæres. Det omfatter grundig forberedelse af det juridiske tema, udarbejdelse af interne indstillinger og fremsendelsesskrivelser til Vestre Landsret, evt. supplerende indlæg, og indstilling til evt. ændret praksis, referater mv., når Vestre Landsret har truffet afgørelse.

Juristerne bistår tillige præsidenten, dommeren og sekretariatschefen med opgaver af mere generel eller administrativ karakter, fx udarbejdelse af høringssvar, deltagelse i interne arbejdsgrupper mv.

Vi forventer, at du:
Ansættelse som juridisk fuldmægtig eller specialkonsulent ved Tinglysningsretten forudsætter, at du er cand.jur. eller cand.merc.jur.

Vi lægger vægt på høj faglighed, trivsel og en uformel omgangstone, der i det daglige bidrager til at bevare den gode arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø.

Herudover forestiller vi os, at du er interesseret i at fastholde og/eller udbygge dine kompetencer på et eller flere af følgende områder:

  • gode teoretiske kvalifikationer, særligt indenfor formueretten
  • evnen til at formulere dig juridisk på en god, korrekt og forståelig måde, såvel skriftligt som mundtligt
  • arbejde struktureret og finde balancen mellem grundighed og effektivitet
  • arbejde selvstændigt og have gennemslagskraft
  • har gode samarbejdsevner og er en velfungerende teamplayer
  • udviser respekt ved kommunikation og omgang med andre mennesker
Løn- og ansættelsesvilkår
Afhængig af erfaringer og kompetencer ansættes du enten som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt være mulighed for at aftale et personligt tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaringer.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt – gerne senest den 1. februar 2024.

Mere om stillingen
For yderligere oplysninger om stillingen og arbejdet som juridisk fuldmægtig/specialkonsulent kan du kontakte dommer Tina Birgitte Nors på telefon 99685903 / mail tnors@domstol.dk.

Du kan læse mere om Tinglysningsretten, vores systemer og Danmarks Domstole på www.tinglysningsretten.dk, www.tinglysning.dk og www.domstol.dk

Ansøgning
Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på "Søg stillingen". Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, eksamenspapirer (både bachelor- og kandidatbevis med karakterer), eventuelle udtalelser mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest tirsdag den 5. december 2023, kl. 12.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold mv.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Domstolsstyrelsen, Amagerfælledvej, 2300 København S

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-12-2023;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5942497

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet