Professionelt, privat og personligt

Foto: TM&E-Air-view.dk. // Anders Rask Pedersen
Profilbillede
dato

Anders Rask Pedersen er afdelingsdirektør hos GF Kronjylland. Han har bygget afdelingen op i løbet af de sidste 3 år, så den genererer overskud, fastholder sine medlemmer og medarbejderne trives i et godt arbejdsmiljø.

Med ryggen mod muren
Anders kendte kun lidt til GF Kronjylland, da han overtog ledelsen i 2018, og det var måske en god ting. Regnskabet var blodrødt, og gav ikke Anders mulighed for at investere.

Anders havde et klart billede af, hvilken slags leder han gerne ville være, og hvad han ville skabe og nu måtte han omstille sig til at holde fast i de visioner under et dagligt økonomisk pres. Heldigvis for medarbejderne, medlemmerne og GF Forsikring er Anders ikke en, der giver op så let. Han trak i arbejdstøjet og tog en beslutning om at vende skuden.


Kilde: TM&E-Air-view.dk

Anders vurderede sine muligheder med et dårligt regnskab, og et kontor der ikke fungerede optimalt salgsmæssigt. Med ryggen mod muren var Anders tvunget til at vækste uden at have ressourcer til rådighed.

Den største ressource
Ledelsesskift betyder normalt større omlægninger, udskiftning af personale og nye vinde. Anders Rask Pedersen får det til at lyde enkelt. ”Jeg kunne vælge mellem at tro på mit personale eller udskifte dem. Jeg valgte at tro på dem.” Dermed fokuserede han på det, der allerede fungerede og lavede en langsom overgang til den moderne ledelsesstil, som han repræsenterer.

Man kan på mange måder kalde det en stille revolution indefra. Han fyrede ingen medarbejdere, men tog sig i stedet tiden til at lære personalet at kende, og få dem til at gøre mere af det, der gik godt. Helt grundlæggende tror Anders ikke på en ledelsesstil, der fokuserer på fejl og bedømmer mennesket ud fra matrix og KPI.

Han er opdraget til at behandle andre ordentligt, og det ændredes ikke, da han satte sig i lederens rolle. ”Data er en vigtig del af vores forretning, men der er altid en historie, som data og tal ikke kan fortælle, og det er min opgave at kende den”. Måske havde personalet forventet massiv omlægning i form af fyringer og nye krav – men de fik en nærværende engageret leder, der inddrager dem og udstikker klare mål.

Hjemmefra
Det er ikke en nem opgave, at få Anders til at tale om hans eget bidrag i omvæltningen fra et blodrødt til et grønt regnskab, hvor de har fordoblet den enkelte medarbejders produktivitet. Han er opdraget til at opføre sig ordentligt hjemmefra, og at alle mennesker har værdi. Anders´ forældre drev en årrække Rold Gl. Kro inden han blev født. Anders fik førstehåndserfaring med, hvordan man opfører sig med rummelighed og respekt, når han så sine forældres tilgang til de skæve eksistenser, som kom i hans hjem længe efter, de ikke havde kroen mere. Den tilgang til mennesker har Anders taget med sig i sin egen version.

Det handler om at lytte, og at små ting kan fylde meget i et levet liv – men til gengæld kan små ting også gøre en stor forskel. Derfor er det for eksempel vigtigt for Anders at kende sine medarbejdere og være tæt nok på dem til at kunne købe personlige julegaver.


Kilde: TM&E-Air-view.dk

Forskellighed er et grundlæggende træk ved livet for Anders, men det betyder ikke, at alle for enhver pris skal være ansat hos ham. Hans fokus er på helheden, og han mister ingen nattesøvn over beslutninger, der beskytter fællesskabet. ”Det skal være retfærdigt men ikke ens for alle. Respekt og retfærdighed er ikke det samme som popularitet. Jeg er ærlig og tydelig, når jeg tager en beslutning, også selv om det ikke altid bliver, som mit personale ønsker. Jeg forklarer hvorfor, så der kan være plads til forståelse, og der kan sagtens være forståelse trods det, at man ikke er enig”.

Det er væsentligt for Anders, at medarbejderne tør at erklære sig uenige, så der er et rum for debat og dialog; ”det handler om, at man har tillid til min reaktion. Det betyder noget, at de tør erklære sig uenig, og det er i min bog essentielt for et samarbejde, at man har tillid til hinanden. Så når vi sammen den bedste løsning.”

Indefra
Respekt og retfærdighed er et gennemgående træk i Anders´ personlighed, som kommer af hans eget liv. Anders har gennem sit eget arbejdsliv mærket værdien af, at forventninger er afstemt. Ellers kan misforståelser og tillidsbrud nemt få store konsekvenser også på det individuelle plan. Han har prøvet at løbe panden mod en mur professionelt og måtte tage konsekvensen af det.

Ifølge Anders er hans værste fjende er hans utålmodighed og temperament, men han har gennem tiden lært sig selv at styre begge ting - bruge det som en drivkraft og få ventileret gennem fysisk aktivitet. Det gør ham i stand til at tage tingene til den rette tid. Nogle gange skal man bide sig i tungen og sove på det og andre gange kan man holde hovedet koldt nøjes med at markere, hvad man er uenig i. Det væsentlige er, at man får placeret irritation, frustration og ærgrelser, hvor de hører hjemme, så det ikke går ud over andre eller invaderer privatlivet.

Udefra
Anders har egentligt ikke et behov for at bestemme, men det er vigtigt, at beslutninger er baseret på den bedste ide eller det bedste argument. Han har erfaring fra sit eget arbejdsliv med en del ledere og har lært, hvad han bestemt ikke vil gøre, men også et par tricks om, hvad passer til hans personlige ledelsesstil. Et konkret eksempel er en chef han havde, da han uddannede sig indenfor eksport.

”Hvis du har brug for at reagere på noget og bliver vred, så skriv mailen. Lad være med at sende den og læs den igennem dagen efter. Hvis du stadig vil sende den, så tænk over om det er en mail, som du selv har lyst til at modtage.” Det råd har Anders taget til sig og praktiserer det i sin hverdag på flere niveauer. Den form for rettethed gør, at blikket altid er på bolden fremfor personen. Respekt og retfærdigheden er igen på plads.

Privat
I privatlivet har Anders været sammen med sin kone i 15 år, og de passer godt sammen. Hun er det bedste menneske Anders kender, og han beundrer hende. Hun kan snakke med alle mennesker. Anders har få men nære venner og ikke behov for mere. Det betyder ikke ret meget for ham, hvad andre folk tænker.

Charlotte har samme indstilling til retfærdighed for helheden, så grundlæggende er de to dråber vand. Det kommer til udtryk på forskellige måder, men det er den helt rigtige balance. Anders beundrer Charlottes evne til at omsætte retfærdighed i deres familieliv på en god måde. Det kan ikke altid være lige nemt at leve sammen med så aktivt og målrettet et menneske som Anders – men Charlotte ved, hvornår hun skal lade Anders løbe efter et nyt mål, og hvornår hun skal sige nej.

Kilde: TM&E-Air-view.dk

Professionelt

Et af redskaberne i Anders’ værktøjskasse den grundlæggende tanke om at trivsel fremmer arbejdsglæde, som øger effektiviteten. Anders er en leder der tænker i helheden. Hans ledelsesstil er tillidsbaseret og åben. Han inddrager sit personale i målsætninger og visioner. Han arbejder benhårdt for at få det til at lykkes. Det kræver meget mere at være en leder, der er nærværende og selv går forrest.

Anders investerer hver dag i at være til stede sammen med sit personale. Han tror ikke på, at en MUS-samtale hvert halve år gør en forskel, det er vigtigere at medarbejderne føler sig set, hørt og anerkendt. Det skaber den tillid, der er nødvendig for at få det enkelte menneske til at trives og dermed selv investere i sit arbejdsliv. Anders har en holistisk og realistisk tilgang til det. Helheden i det enkelte menneskes liv skal fungere for at de performer optimalt.

Det moderne arbejdsliv vil mennesker i højere grad have frihed, indflydelse og føle glæde end kontante bonusser. Man får ingen plusser på kontoen hos Anders ved at være længe på kontoret, han vil hellere have, at du er effektiv, når du er der. Derfor forsøger han også selv at være den første ude af døren kl. 16 hver dag. Han er interesseret i at du yder noget og bidrager, når du er der – ikke i at du sidder og venter på, at chefen tager hjem.

Værdier
Fællesskabet på kontoret er i dag bærende for den succes, der har styret GF Kronjylland gennem Coronaskærene med øget omsætning og betydet, at de har ansat 4 nye medarbejdere. Det mærkes tydeligt på Anders, at han er glad for og stolt af sit personale.

Anders er personalets værn mod krav fra omverdenen, og han fungerer som et filter, der afviser nogle krav og lader andre slippe igennem i en form, der er tilpasset det fællesskab, som han værner om. Samtidig er han stødpude og tager gerne en snak, hvis det ikke fungerer på en ordentlig og retfærdig måde mellem kontoret og omverdenen. Han giver medarbejderne klare og tydelige mål, så de altid ved præcis, hvad opgaven er. Samtidigt har de selv indflydelse på, hvordan de når derhen.

Anders leder sit personale ved at gå ved siden af og kende deres sti, men han går forrest, når der skal træffes valg omkring retning eller man støder ind i farer i forsikringsjunglen. Det gør ham glad og stolt, at medarbejderne selvstændigt løser de fleste opgaver og alligevel opsøger ham, hvis de har brug for hjælp med at jonglere det private og professionelle liv. Han bruger ikke tid på at lære nyt personale op, det klarer de internt i personalegruppen. Han har skabt rammerne og medarbejderne kender deres egne og hinandens styrker, og der er ikke noget at slås om.


Kilde: TM&E-Air-view.dk

Anders kigger på helheden i sin personalegruppe, det gør ikke en forskel om du lukker salget eller ordner administrative opgaver for andre bare man overordnet set når målene. Anders mener, at initiativer som salgsbonus, måling på antal møder eller telefonopkald er den rene gift og skaber uønsket egoisme. Det handler om, at man skal gøre det, man er god til i et åbent og tillidsfuldt miljø. Anders´ værdier om respekt og retfærdighed kommer til udtryk som tillid og arbejdsglæde på kontoret.

Samarbejde
Der er også en meget målrettet og ambitiøs side af Anders, som har været nødvendig for at gennemføre så utrolige resultater på så kort tid. Anders tror på værdier som frihed, ansvar og tillid, men han kræver til gengæld at du er loyal, yder optimalt. Han vil have det bedste du kan yde, hver dag – fordi han giver det bedste af sig selv.

Anders er rigtig glad for sit samarbejde med formand Lars Meier, som han har dyb respekt for. Den respekt er gensidig. ”Anders får det til at se let ud, men han arbejder hårdt hver dag og hans evne til mentalisering er formidabel. Han udvikler hele tiden på sig selv som menneske, leder og privatperson. Han agerer i nuet ved at være nærværende og til stede. Men det kan han kun i kraft af, at han reflekterer grundigt over sig selv, det næste skridt og de kort -og langsigtede mål og hele tiden evaluerer om de er på rette vej og tilpasser løbende,” fortæller Lars Meier om sit samarbejde med Anders Rask Pedersen.

Fremtiden
Det er ikke nogen hemmelighed for medarbejderne, at Anders for tiden er optaget af, hvordan de skal udvide kontoret. De er ganske enkelt vokset ud af rammerne på Marsvej, men det er som alt andet en beslutning, der tages velovervejet, grundigt og baseret på en unik mavefornemmelse for, hvad er den bedste løsning. For det er helheden, der skal indtænkes i den omstilling.

Anders gennemtænker det helt ned til, hvilke møbler signalerer kontormiljø og alligevel et personligt og nærværende rum. Det får nemlig en indflydelse på, hvordan medlemmerne føler sig velkomne. Det er lige så vigtigt, at ramme den rette balance mellem professionelt og privat i et nyt kontor, som det er i arbejdsmiljøet. Eller sagt på en anden måde. Rammerne bliver lige så vigtige som indholdet, når man som Anders Rask Pedersen arbejder grundigt, holistisk og reflekteret.

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: TM&E-Air-view.dk
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.