Renovering af Aktivitetshuset på Sjællandsvej

Kilde: Redaktionen
Profilbillede
Marie Munk

Den 3. maj skal Udvalget for Sundhed og Omsorg på et udvalgsmøde gennemgå renoveringen af Aktivitetshuset på Sjællandsvej i Hobro. Her skal der blandt andet udpeges et medlem til Bygherreudvalget.

I foråret 2020 blev en undersøgelse sat igang for at undersøge muligheden for at bruge de eksisterende lokaler på Sjællandsvej 15 i Hobro. Lokalerne skulle bruges til et fremtidigt Samværs- og aktiveringstilbud og den del af den beskyttet beskæftigelse i Hobro, der også har til huse i bygningerne. Der skulle træffes en beslutning om hvorvidt bygningen kunne renoveres og indrettes således, at de fremtidige ønskede behov og funktioner ville være tilfredsstillende. Derudover skulle det vurderes hvad det ville koste at renovere den eksisterende bygning.

Undersøgelsen tog Ejendomscentret sig af. De konkluerede, at de indsendte ønsker til lokalerne ville kunne realiseres i bygningerne såfremt, at den kun skulle rumme de borgere, der var i samværs- og aktivitetstilbud, herunder ca. 60 udviklingshæmmede borgere og tilhørende personale. 

Renoveringsarbejdet blev vurderet til at koste ca. 14 mio. kr. D. 9. juni 2020 besluttede Byrådet at frigive 200.000 kr til en foranalyse af renoveringen.

En ekstern rådgiver har lavet en foranalyse, og i samarbejde med brugergruppen og Ejendomscenteret er der blevet udarbejdet et skitseforslag samt et tilhørende budget. Det afventer nu en godkendelse.

Funktionskravene og ønskerne til det nye aktivitetshus ser ud til at være mødt, dog angiver rådgiveren et budget på 17,5 mio. kr. Der er i kommunens budget afsat 14,0 mio. kr, men rådgiverens budget er sidenhen blevet reduceret med ca. 2,4 mio. kr.

Retningslinjer for kommunens byggeopgaver medfører nedsættelse af et bygherreudvalg bestående af følgende:

- Formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg

- Et medlem fra Udvalget for Sundhed og Omsorg

- Velfærdsdirektøren

- Familie og handicapchefen

- Repræsentant for Handicaprådet

- Leder af Aktivitetstilbuddet Sjællandsvej 15

- Sikkerhedsrepræsentant

- 1-2 medarbejderrepræsentanter fra Aktivitetstilbuddet Sjællandsvej 15

- Teknisk service medarbejder fra Aktivitetstilbuddet Sjællandsvej 15

- Projektleder fra Ejendomscentret

Ulla Baisgaard fra Ejendomscentret deltager under punktets behandling. 

Flere artikler