Historien bag Hobro Kirke

Kilde: Redaktionen
Profilbillede
Julie Lundblad

Hobro Kirke blev opført i årene mellem 1850-52, hvor der i tiden op til 1848 havde været en middelalderkirke. Denne var dog så faldefærdig, at man i 1848 så sig nødsaget til at rive bygningen ned. 

Her havde især storbrande og krig forårsaget sin del slid på kirken. Men også det sidste århundrede, hvor byen var præget af fattigdom, havde gjort det svært at vedligeholde den gamle kirke. 

Arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll fik herefter til opgave at tegne en ny og på mange måder utraditionel kirke, som blev opført i årene 1850-52 og officielt indviet d. 31. Oktober 1852. 


Foto: Arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll der i sin tid tegnede Hobro Kirke

Kirkens arkitektur bærer præg af forskellige historiske stilarter, da man i det sidste århundrede forsøgte at udforme kirkerum på en måde hvor det både repræsenterede traditioner, men på samme tid udgjorde et nutidigt samlested for menigheden. 

Kirken er historisk set måske ikke så gammel, som nogle af vores middelalderkirker her i Danmark, men kirkens historie kommer i høj grad til udtryk i Bindesbølls spændende måde at blande forskellige stilarter. 

Traditionelt ser man eksempelvis oftest, hvordan kirketårne placeres i vest, hvorimod den i Hobro er placeret i øst, så den bedre kan ses fra byen. Karakteristisk for kirken er også dens ydre, der veksler mellem røde og gule mursten.

Sidenhen er kirken blevet restaureret i Bindesbølls ånd, hvor kirkens indre fik en helt ny karakter. Den gennemgribende restaurering var i 1993-94, hvor alle overflader blev fornyet, så de var klar til den nye farvesætning, der ventede dem.


Foto: Udsmykningen i kirkens hvælv

Her er der selvfølgelig tale om den karakteristiske blå farve i kirkens hvælv, som blev varetaget af kunstneren Arne L. Hansen. Han fik til opgave at tilpasse kirkens farver til farverne i Skovgaard-mosaikken i koret, som bærer præg af en dominerende blå farve. 

Hobro Kirke er altså en af de nyere kirker, sammenlignet med vores gamle middelalderkirker, men bærer på en særdeles spændende historie, når det kommer til dens utraditionelle arkitektur. 

Mød redaktionen
Profilbillede
Rebecca Sejer Werge redaktion@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Linea Topp Jakobsen lj@heymate.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Julie Lundblad jl@vores-mediehus.dk
Flere artikler