Mariagerfjord Kunstforening har 75-års jubilæum

Kilde: Kunstetagerne Hobro
Profilbillede
Michael Juul Sørensen

I slutningen af januar runder Mariagerfjord Kunstforening sit 75-års jubilæum. Foreningen er dermed en af de ældste kulturelle foreninger i Hobro. Kunstforeningen blev under navnet Hobro Kunstforening stiftet i 1946på initiativ af en kreds af medlemmer fra Hobro Museumsforening og Hobro Borger- og Håndværkerforening. Efter kommunesammenlægningen i 2007 ændrede foreningen navn til Mariagerfjord Kunstforening.

Allerede i 1944 havde der i Hobro Museumsforening været tale om at etablere en malerisamling, som kunne danne grundlaget for et egentligt kunstmuseum i byen. Kunstforeningen skulle, som det var tilfældet mange andre steder i landet, fungere som bagland for museumsplanerne, så ved stiftelsen i 1946 blev foreningens formål at ”virke til kendskab og forståelse af kunst” gennem udstillinger, foredrag mv. – akkurat som det er tilfældet i dag.

”Realiseringen af et kunstmuseum trak ud.”, fortæller kunstforeningens mangeårige, nu forhenværende formand, Søren C. Olesen. ”Først i 2004 kunne man med Kunstetagerne indvi et permanent hjemsted for Mariagerfjord Kunstforenings aktiviteter. Indtil da viste foreningen sine udstillinger i egnede og mindre egnede lokaler rundt om i byen, her iblandt på Gymnasiet og i det nedlagte Bies Bryggeri, før det gamle ølbryggeri fra 1857 blev omdannet til Kunstetagerne.”

Hobro Kunstforening stod fra 1966 bag etablering af Hobro Grafiske Samling, som var tænkt som en jysk pendant til Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst. Grafiksamlingen nåede op på omkring 2.000 blade, før driften af den blev overladt til Hobro Kunstsamling, som siden 1975 har været kunstforeningens nærmeste samarbejdspartner. Det er i dag Kunstsamlingen, som indsamler kunst til forskønnelse af både indendørs og udendørs rum i byen, mens kunstforeningen stadig står for formidling af kunst gennem udstillinger, foredrag mv., ikke blot til glæde for Hobros borgere, men til glæde for alle i Mariagerfjord Kommune og for de mange udenbys gæster, som hvert år besøger Kunstetagerne.


Foto: Niels Reiter , Nordatlantiske strejftog.” 2018. Installation af Bolatta Silis-Høegh, tøj af Bibi Chemnitz. 

”Kunstforeningen har siden begyndelsen arrangeret i nærheden af 700 udstillinger,” lyder det fra Kunstforeningens nuværende formand, Birgitte Nissen. ”Aktiviteterne stiger år for år, for kunstnere fra både Danmark, Norden og Nordeuropa vil gerne udstille i Kunstetagernes helt specielle lokaler,” fortæller hun. ”De gamle industribygninger har så meget karakter, at de kan virke udfordrende for kunstnerne. De skæve vægge, tømmerkonstruktionerne og de detaljer fra ølbrygningen, som præger huset, kan både spille med og mod kunsten.” Det skræmmer dog de færreste. Kunstforeningen har fra begyndelsen sigtet efter at lave udstillinger af høj kvalitet, og de gode kunstnere lader sig ikke skræmme af rummene. ”De dygtige kunstnere, som vi inviterer, får altid gode resultater ud af forholdene”, smiler formanden, som har noget at have glæden i. Gennem de senere år er udstillingerne blevet hædret af Statens Kunstfond ikke færre end fire gange.

Mariagerfjord Kunstforening har i dag godt 170 medlemmer. ”Vi arbejder til stadighed på at få flere medlemmer.” siger Birgitte Nissen, ”for det er vigtigt, at kommunens borgere opfatter foreningen som et tilbud til alle.” Blandt medlemmerne findes også de fleste af de frivillige, som hjælper med at stille udstillinger op. ”Støttegruppen er uundværlig for os. Uden den kunne vi ikke holde det aktivitetsniveau, som vi gerne vil,” vurderer formanden, som ikke lægger skjul på, at nye frivillige altid er meget velkomne.

Jubilæet markeres med festligheder, når det igen er sikkert at mødes. ”Indtil da venter vi på at kunne åbne igen. Når det sker, bliver det med udstillingen ”Skyggebibliotekets spejl”, hvor billedkunstneren Bruno Kjær bygger en installation op over to en halv etage.”, fortæller Birgitte Nissen, som glæder

Mød redaktionen
Profilbillede
Rebecca Sejer Werge redaktion@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Linea Topp Jakobsen lj@heymate.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Julie Lundblad jl@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Stine Juul Christensen sjc@vores-mediehus.dk
Flere artikler